Bidra i kampen mot aids

Under slutet av 80-talet och början av 90-talet fanns det många välgörenhetsgalor och konserter vars syfte var att bidra till kampen mot aids. Tack vare forskningsutvecklingen och tillkomsten av bromsmedicinerna är inte sjukdomen akut på samma sätt längre. Detta gäller dock främst i välutvecklade länder där det finns välutvecklad sjukvård. I fattiga länder, främst i vissa länder söder om Sahara, är aids fortfarande ett stort problem med miljoner smittade. Det finns fortfarande mycket som måste göras för att eliminera denna hemska sjukdom. Här kan du läsa mer om hur du kan bidra i kampen mot aids.

Unicef

Genom att skänka pengar eller engagera dig frivilligt i Unicef kan du stödja organisationens arbete mot aids. Unicef arbetar aktivt med att främja barns rättigheter över hela världen. Hiv och aids utgör ett stort hot mot barns rättigheter trots de enorma insatser som gjorts för att bekämpa viruset. Stora framsteg har skett de senaste åren, bland annat har antalet hiv-smittade barn under 15 år minskat med två tredjedelar sedan 2000, men det finns fortfarande mycket att göra. Många ungdomar smittas via oskyddat sex och flera barn blir smittade av sina mammor under

graviditeten, vid födseln eller genom amningen. Dessutom är det många smittade barn som inte har tillgång till behandling. Genom att skänka pengar till Unicef bidrar du till att organisationen kan fortsätta bekämpa hiv och aids bland barn. Du kan bland annat starta en egen insamling direkt på Unicefs hemsidan. Du kan även engagera dig som volontär hos Unicef och hjälpa till med praktiska aktiviteter.

The Mercury Phoenix Trust

Det finns mängder av organisationer och initiativ som kämpar mot hiv och aids. En av de mest berömda organisationerna är The Mercury Phoenix Trust som grundades till minne av Queens sångare Freddie Mercury som dog i aids 1991. Organisationen har samlat in flera miljoner dollar och initierat flera tusentals projekt. Du kan skänka pengar till The Mercury Phoenix Trust via dess hemsida.