Så påverkas tänderna av sjukdom

Svåra sjukdomar kan komma att förändra ditt liv. De kan påverka andra delar av kroppen och ge upphov till andra sjukdomar.   

Det finns sjukdomar som påverkar ditt liv på flera plan och ge efterföljande problem. Hiv kan vara en sådan sjukdom som kan ge en försämrad munhälsa. Dessa problem kan kännas små men det är viktigt att vara uppmärksam så att små förändringar inte utvecklas till allvarliga sjukdomar som exempelvis tandlossning. Med en regelbunden tandvård kan denna problematik upptäckas och åtgärdas i tid.  

I munnen finns fler än 700 typer av bakterier som uppfyller olika nödvändiga funktioner. Om immunförsvaret försämras kan dessa bakterier angripa områden de inte angriper när allting i kroppen fungerar normalt. Det kan i sin tur leda till att munsjukdomar lättare får fäste. Denna typ av sjukdomar kan exempelvis vara tandköttsinflammation, och om den inte behandlas i tid kan det leda till tandlossning.  

Även mediciner kan ha som biverkning att de orsakar en försämrad munhälsa. Ofta är det förknippat med muntorrhet, vilket innebär att munnen inte hinner producera tillräckligt med saliv. Nedsatt salivproduktion kan exempelvis innebära att tänderna lättare drabbas av karies.  

Om du upplever problem med munhälsan är det viktigt att du kontaktar en tandläkare och kan få hjälp att åtgärda problematiken. Regelbundna besök hos en tandläkare hjälper dig att upptäcka eventuella problem i tid.  

Personer som på grund av olika sjukdomstillstånd är i behov av extra tandvård kan vara berättigade till särskilt tandvårdsstöd. Uppsök en tandläkare som får göra en bedömning av munnen för att ta reda på om du är berättigad stödet, glöm inte att ta med ett läkarintyg till besöket. Om det är så att du har rätt till särskilt tandvårdsstöd behöver du inte göra något mer utan all administrering med Försäkringskassan (som betalar ut stödet) sköter tandläkaren.