Historisk utveckling & Läget idag

Aids är en av de värsta pandemierna någonsin och enligt Världshälsoorganisationen har över 32 miljoner människor dött av sjukdomen. Aids är en förkortning av acquired immunodeficiency syndrome vilket syftar till sjukdomens svåra skador på immunförsvaret. Här kan du läsa mer om hur sjukdomen upptäcktes, den historiska utvecklingen och hur läget ser ut idag.

Upptäckt

Aids upptäcktes år 1981, men mycket tyder på att det finns tidigare fall av sjukdomen. Sjukdomen orsakas av HIV, humant immunbristvirus. Aids är slutstadiet av en hiv-infektion och den som drabbas får ett mycket försvagat immunförsvar vilket leder till infektioner. Under slutet av 1970-talet rapporterade franska läkare att homosexuella män i allt högre utsträckning drabbades av ovanliga sjukdomar. I början av 80-talet identifierades viruset samtidigt av forskningsgrupper i USA och Frankrike. Det första bekräftade fallet var år 1959 i Kongo, men fallet blev bekräftat i efterhand. Även flera tidiga fall i USA och Europa under 70-talet blev diagnostiserade först i efterhand.

Utveckling

Under den andra halvan av 80-talet fick aids och hiv stor global uppmärksamhet. En rad kända personer, bland annat Queens sångare Freddie Mercury, drabbades. Vid denna tidpunkt spred sig sjukdomen snabbt och det var fortfarande mycket som var okänt. Flera galor och välgörenhetsinitiativ initierades och arrangerades i början av 90-talet.

Aids idag

Aids är en sjukdom som finns kvar i världen. Enligt Världshälsoorganisationen fick dock 770 000 människor av sjukdomen under 2018. Detta är dock en kraftig nedgång jämfört med de tidigare åren. År 2018 dog 56 procent färre människor av aids jämfört med 2004 och 33 procent färre jämfört med 2010. Tack vare mycket bra bromsmediciner kan de flesta leva ett helt vanligt liv trots sjukdomen. Detta gäller dock främst i välutvecklade länder och de största problemen finns i länder söder om Sahara i Afrika. Omkring 40 miljoner människor i hela världen lever med sjukdomen idag. Av dessa bor cirka tre fjärdedelar i länder söder om Sahara.