Effektiva läkemedel

I dag finns inget botemedel mot en hivinfektion. Det finns däremot effektiva läkemedel som kan minska antalet hiv-virus i kroppen. Dessa mediciner kallas ibland för bromsmediciner och dessa kan förhindra att du blir sjuk och får aids.  
 
Bäst är att påbörja hivbehandlingen så tidigt som möjligt, då kan skadan på immunsystemet minimeras och den förväntade livslängden behöver inte påbörjas. Om behandlingen påbörjas kort efter överföringstillfället, i primärinfektionsfasen, har inte så många celler hunnits infekteras och inga allvarliga skador på immunsystemet har hunnit uppkomma.  

En effektiv kombinationsbehandling med olika antivirala mediciner används sedan 1996 och den behandlingen minskar virusmängden till oftast icke mätbara nivåer. Behandlingen ska följas upp regelbudnet, vilket oftast innebär två till fyra gånger per år.  

Add Your Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *